Fylkesrådslederen om registerhusleie: - En katastrofe

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) mener det vil være en katastrofe hvis økt husleie bidrar til tap av arbeidsplasser ved Brønnøysundregistrene og ber næringskomiteen om å bygge ut flere statlige arbeidsplasser i Brønnøysund heller enn å kutte.  Foto: Jøran Horn

Pluss

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) sier i en sak på Nordland fylkeskommunes nettsider at han er frustrert over det han oppfatter som store kutt for Brønnøysundregistrene i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det opplyses at han i et notat til Næringskomiteen på Stortinget vil mane til fornuft.