Næringsministeren vil ikke ha en budsjettramme som gir "dramatiske utslag" ved Registrene

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier han vil ha en ramme for Brønnøysundregistrene som gir etaten anledning til å løse sine oppgaver og betale husleie, uten at det får "dramatiske utslag for organisasjonen".  Foto: NFD

Brønnøysundregistrene må ha en ramme som gjør at de både kan håndtere husleieøkning og nye oppgaver, kombinert med fornuftige krav til effektivisering, men uten at det får dramatiske konsekvenser for organisasjonen

Pluss

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kontakter Brønnøysunds Avis onsdag med lovnad om at han har «noe nytt å komme med» om Brønnøysundregistrene. Han gjentar ett budskap flere ganger: Budsjettrammen for Brønnøysundregistrene i årene som kommer må ikke føre til "dramatiske endringer i organisasjonen".