- Dette er ikke effektivisering, men rasering

Kjetil Mathisen i NTL Brønnøysundregistrene, ser store konsekvenser for næringslivet hvis kutt på 50-60 registerstillinger gjennomføres.

-Regjeringen tror digitalisering er gratis; at når tjenesten blir digitalisert, så er den gratis å levere. Men slik funker ikke verden. Effektene kommer ute i næringslivet og ikke nødvendigvis hos oss på registrene, sier leder i NTL ved Brønnøysundregistrene Kjetil Mathisen  

Pluss

-Fjernes 50-60 årsverk over to år, så vil ikke Brønnøysundregistrene være i stand til holde saksbehandlingstiden vi leverer på i dag. Når BDO klager over 20 dagers saksbehandlingstid, så vil ikke dette stå noe i forhold til de konsekvensene et kutt på 50-60 årsverk vil medføre. Disse konsekvensene vet regjeringen, men de går inn i det med åpne øyne. De sier at de er regjeringen for næringslivet , men det er det stikk motsatte de gjør. De jobber mot, og ikke for næringslivet, konstaterer Kjetil Mathisen i NTL.