Høyesterettsadvokat om Brønnøys nye varslingsreglement: - Ikke forenlig med Grunnloven

Høyesterettsadvokat Vidar Strømme mener Brønnøy kommunes nye reglement for varsling og klager fra ansatte er i strid med Grunnloven.

Rådmann Helge Thorsens innstilling til nytt reglement for varsling og klager for de ansatte i Brønnøy kommune ble enstemmig vedtatt av kommuestyret onsdag. Men både Sivilombudsmannen og høyesterettsadvokat Vidar Strømme mener reglementet inneholder krav til de ansatte som strider med Grunnlovens § 100.  Foto: Bård Pedersen

Pluss

Onsdag vedtok kommunestyret i Brønnøy nytt reglement for behandling av klager og varsler fra kommunens ansatte. Saken utløste en del diskusjon og ble utsatt ved første gangs behandling i kommunestyret i juni.