Økonomisjefen: – Sømna går mot et underskudd på 2,7 mill.

Formannskapet fikk servert en rød bunnlinje da økonomisjef Ben Andre Graven redegjorde for den økonomiske situasjonen i kommunen etter årets andre tertial.

Øknonomisjef Ben Andre Graven ble torsdag konstituert i stillingen kommunaldirektør i Sømna kommune.  Foto: Jøran Horn

Pluss

I fjor vedtok kommunestyret å bruke seks millioner fra sparekontoen til drift for å få budsjettet i balanse.