Domstolkommisjonen vil legge ned Brønnøy tingrett

- 95 prosent av landets innbyggere vil ha mindre enn to timer til nærmeste rettssted, sier kommisjonens leder.
Pluss

Klokken 12 tirsdag la Domstolkommisjonen fram sitt forslag til ny tingrettstruktur i Norge for Justisdepartementet.