Adresseavisen: Domstolkommisjonen vil kutte to av tre tingretter

Brønnøy tingrett er foreslått nedlagt av sin egen sorenskriver Rolf Selfors. Tirsdag vil domstolskommisjonen komme med sin anbefaling om ny tingrettstruktur i Norge.  Foto: Bård Pedersen

Pluss

Det er for mange tingretter i Norge, mener Domstolkommisjonen. Tirsdag legger de fram et forslag om å legge ned to av tre tingretter, ifølge Adresseavisen.