Vevelstad har sendt protestbrev til fylket om ferjetilbud

TTS trafikkerer lokalruta som går innom mellonstedene i Tjøtta-sambandet med MF "Kjella" (bildet) og direkteruta med "Hornstind". Fra 1. januar 2019 tar Boreal over med henholdsvis "Tomma" og "Vannes".  Foto: Jøran Horn

Vi protesterer på det sterkeste mot MF «Tomma».

Vevelstad kommunestyre
Pluss

Fra nyttår starter en ny anbudsperiode for ferjetrafikken mellom Forvik og Tjøtta. Da overtar Boreal sambandet fra TTS.