Brønnøy har 2.337 gode grunner til å få gjort noe med valgdeltakelsen

Valgstyret i Brønnøy f.v. Trude Valla (Ap), Per Martin Orvik (V), formannskapssekretær Aina Slotterøy, Eilif Trælnes (Sp), Siv Aglen (Ap), Paul Birger Torgnes (H), Torstein Moe (V) og Johnny Hanssen (Ap).  Foto: Simon Aldra

Pluss

I år ble valgdeltakelsen i Brønnøy 62,8 prosent, som er noe lavere enn det nasjonale snittet på 64,7 prosent, og lavest på Sør-Helgeland, der Bindal er best med 80,2 prosent. Ved forrige kommunevalg var valgdeltakelsen enda lavere, 58 prosent.