Hadde mange lovord, få løfter for Barnetun

Barnetun barnehage trenger lokaler og tilskudd. Fra 2020 kan barnehagen stå uten begge deler.

Styrelder Jahn-Karsten Nielsen og styrer Linn Almendingen frykter for Barnetun barnehages fremtid, og har foreldrene i ryggen - i bokstavelig forstand.   Foto: Simon Aldra

Pluss

Hvor Barnetun barnehage skal være har vært diskutert mye i senere måneder. Barnehagens leiekontrakt med Brønnøy kommune er oppsagt fra 2020 og barnehagen leter etter nye lokaler. Den har ønsket å kjøpe eller leie lokalene til den nedlagte kommunale barnehagen Flaggstanghaugen. Saken ble i sommer utsatt av kommunestyret, etter at Formannskapet støttet rådmannens innstilling om å si nei.