Utdanningsdirektør til 280 lærere: – Se potensialet i alle barna

Det var utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen hos Fylkesmannen i Nordland som kom med en klar oppfordring til lærerne på Sør-Helgeland.

Torsdag var det samlet virka 280 lærere fra hele Sør-Helgealnd til konferanse i samfunnshuset i Brønnøysund.  Foto: Hildegunn Nielsen

Dere må være tett på og ha et blikk på hva som foregår hele tiden.

Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland
Pluss

Torsdag var om lag 280 lærere fra alle kommunene og skolene på Sør-Helgeland samlet til lærerkonferanse på samfunnshuset i Brønnøysund. Konferansen er et ledd i den regionale skolesatsingen som alle de fem kommunene i regionen er en del av. Fylkesmannen har bidratt med 2,5 millioner kroner til satsingen i år. Bakgrunnen for skolesatsingen er ønsket om å heve kvaliteten i skolen på Sør-Helgeland.