Skole gir lærere gratis barnepass under planleggingsdagene

Lærer Thomas Sletholdt er svært glad for at hans arbeidsgiver,Brønnøysund videregående skole ved avdelingsleder Trine Engen (t.v.), tilbyr barnepassordning under planleggingsdagene.  Foto: Bente Milde

Pluss

I auditoriet på Brønnøysund videregående skole er alle lærerne samlet på kurs. Det er planleggingsdager like før skolestart. Stillheten råder i korridorene rundt.