Svensker vil investere 21 millioner i gullutvinning i Bindal

En oppstart vil kunne gi 30 nye arbeidsplasser.

Det har i flere år vært gjort forsøk på å hente ut gull i Bindal. Dette bildet er tatt i 2005.  Foto: Torstein Finnbakk

Pluss

I 2013 søkte Bindal Gruver om driftskonsesjon i Kolsvika og over fem år seinere ble det klart at det ikke ble gitt noen konsesjon.