Regjeringen foreslår mobbelov for barnehager

Regjeringen vil gi barnehagene tydeligere regler for håndtering av mobbing og lovfeste nulltoleranse for mobbing.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sender mandag ut et forslag til mobbelov for barnehager ut på høring. Målet er blant annet å lovfeste barns rett til en trygg hverdag i barnehagen og gi klare føringer for hva barnehagen skal foreta seg dersom barn blir mobbet.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Pluss

Forslaget til ny mobbelov for barnehagene sendes ut på høring mandag, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.