Farlig skolevei i Sømna

Ordfører: - Har rett på skoleskyss

– Fylkesveien gjennom Sømna er definert som særlig farlig eller vanskelig skolevei. Det gir skolebarn rett til skoleskyss selv om veien ikke oppfyller antallet kilometer etter loven, understreker sømnaordfører Andrine Solli Oppegaard.

Sømnaordfører Andrine Solli Oppegaard (Ap) sier informasjon om skyssordningen for farlig vei, falt ut av kommunens hjemmeside men at den er gjeldende.   Foto: Bente Milde

Pluss

Men for å få oppfylt denne rettigheten til skoleskyss på strekninger under 2 kilometer for førsteklassinger, og 4 kilometer for 2.–10. klassinger, må foreldre levere søknad på særskilt grunnlag.