Velforening klaget på Algea-støy. Fylkesmannen ga grønt lys likevel

Naboer til fabrikken er bekymret for hva utvidet fabrikk vil innebære for de rundt.

Fylkesmannen i Nordland har gitt Algea utslippstillatelse. Naboene til fabrikken er bekymret for hva dette vil medføre for dem.  Foto: Foto: Simon Aldra

Pluss

Algea har planer om en større utvidelse og ombygging av sin aktivitet på Biskopholmen i Brønnøysund. Selskapet har planer om ny fabrikk og lagerhall. Algea søkte i juli 2017 Fylkesmannen i Nordland om utslippstillatelse for virksomheten.