Skjermer ansatte mot media

Babcock har drevet ambulanseflybasen i Brønnøysund siden 1. juli, men vil ikke la sine piloter og teknikere snakke med media om overgangen. Babcock hevder dette gjøres for skjerme de ansatte.

Babcock vil ikke la sine ansatte snakke med media, på ubestemt tid.  Foto: Ingeborg Sivertstøl

Dessverre fikk vi verken tidligere operatør eller Norsk Flygerforbund med på en mer glidende overgangØyvind Juell, administrerende direktør Luftambulansetjenesten

Pluss

Babcock overtok 1. juli drift av alle ambulansefly og -baser i Norge fra Lufttransport. Overgangen har ikke vært smertefri, da de fleste pilotene i Babcock trengte nødvendig opplæring på nye fly og rutiner før de kunne gå inn i vaktturnus. Den nye operatøren så seg derfor nødt til å kalle inn bistand i form av egne fly fra Sverige og Bell-helikoptre fra Forsvaret for å opprettholde beredskap. Først 1. august, én måned etter overtakelsen, melder Babcock at ordinær drift og full beredskap er på plass.