10 år i fengsel for en rekke voldtekter

– De fornærmede er svært preget, og tiltaltes handlinger påvirker livene deres, slik at de har redusert livskvalitet.

Tingrettsdommer Henrik Kristian Flod dømte mannen til 10 år ubetinget fengsel for omfattende mishandling og voldtekter av sine to tidligere samboere.   Foto: John H. Ulvøy

Pluss

Det skriver tingrettsdommer Henrik Kristian Flod i domfellelsen over en mann i 20-årene, anklaget for å ha voldtatt to tidligere kjærester og for å ha utøvd omfattende mishandling mot dem, skriver Helgelands Blad.