– Spesielt kalvene har vært stemoderlig behandlet

Lokal Tine- og Genotillitsvalgt Brit Flostrand ser behov for å bedre dyrevelferden hos melkeprodusentene.

– Det er ikke tvil om at Mattilsynets tilsynstall i storfebesetninger på Helgeland er høye og bekymringsverdige, sier Tine og Genotillitsvalgt Brit Flostrand i Brønnøy som mener særlig kalver bør få bedre behandling.  

Pluss

– Denne vinteren har vi i Tines produsentlags arbeidsgruppe arrangert grendemøter for melkebønder med fokus på dyrevelferd. Vi har ringt rundt til hver enkelt for å få med flest mulig, for dyrevelferd er et kjempeviktig tema. Trykket har ikke blitt mindre av NRKs grisedokumentar. Det vil også bli oppfølgingsmøter til høsten, sier Tine- og Genotillitsvalgt Brit Flostrand i Brønnøy.