Vevelstad venter spent på analysesvaret for jordprøver

Vevelstad Bo- og helsetun slik Aursand Arkitekter AS har skissert i forprosjektet. 

Pluss

Formannskapet i Vevelstad vedtok forrige torsdag å bevilge 117.725 kroner til grunnundersøkelse av tomten bo og helsetunet eventuelt skal bygges på.