Ombudsmannen mener at Brønnøy kommunes reglement er betydelig hindring for ansattes ytringsfrihet

Sivilombudsmannen mener kommunens reglement for kommunestyret går lenger enn loven gir anledning til.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger skriver i en uttalelse at Brønnøy kommunes reglement begrenser de ansattes ytringsfrihet, og at det går lenger enn lovverket tillater.  Foto: Mona Ødegård

Pluss

Det kommer frem av en uttalelse fra Sivilombudsmannen til Brønnøy kommune datert 3. juli, signert sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.