Frykter for livet til diabetikere i Brønnøy kommune

Diabetesforbundet Sør-Helgeland og Nordland diabetesforbund uttrykker stor bekymring for kunnskapsnivået.

Leder for Nordland Diabetesforbund, Svein A. Jensen, frykter at diabetikere i Brønnøy ikke får god nok helsehjelp.   Foto: Ingeborg Sivertstøl

Pluss

I et brev adressert Brønnøy legekontor, legevakten i Brønnøy, Brønnøy kommune og fylkeslegen i Nordland uttrykker tillitsvalgte i Diabetesforbundet Sør-Helgeland og Diabetesforbundet Nordland stor bekymring for helsetjeneste-tilbudet for de rundt 800 personene som lever med diabetes i kommunen.