Mente Torghatten er hellig samisk fjell, men det har ikke Sametinget hørt om

Fortidsminneforeningen er kritisk til Nasjonale turistveger og mener Vegvesenet ødelegger landskaper og kulturminner.

Slik kan det bli foran selve hullet når Torghatten er ferdig utviklet som særskilt attraksjon i Nasjonale turistveger. Dette er et skisseforslag og ikke endelig vedtatt. 

Pluss

Fortidsminneforeningen på Sør-Helgeland sendte 18. mai et høringsinnspill til oppstart av detaljregulering for Torghatten og Nasjonale turistveger, der Torghatten er en av ti særskilte attraksjoner i Norge.