Flere har søkt for andre gang på næringssjef-stillingen

Søknadsfristen har gått ut for andre gangs utlysning. Ni har søkt - én mer enn sist.

Ordførerkandidat Stig Høyvik og ordfører Johnny Hanssen har begge søkt for andre gang. 

Pluss

Torsdag gikk fristen ut for den mye omtalte næringsjef-stillingen i Brønnøy kommune. Etter signal fra politikerne og i dialog med påtroppende rådmann bestemte fungerende rådmann Frank Nilssen seg for å lyse ut stillingen på ny.