Sømnarådmannen: - Tiden er overmoden for et tilsyn av den offentlige tannhelsetjenesten

Sømnarådmann Øystein Johannessen støtter Sømna pensjonistforening, som har krevd tilsyn av den offentlige tannhelsetjenesten på Sør-Helgeland.

Sømnarådmann Øystein Johannessen konkluderer at fylkestingets utredning skjuler samfunnsøkonomiske kostnader som kan medføre at barn, unge, funksjonshemmede og eldre i Sømna ikke får de tjenester de har krav på etter loven.  Foto: Bente Milde

Pluss

- Min vurdering per i dag er at det må gjennomføres tilsyn på hvorvidt Sømnas innbyggere får den tjenesten de har krav på etter loven. Sør-Helgeland regionråd ønsker også denne saken fremlagt, og i et rådmannssamarbeid vil det bli laget et utkast til felles henvendelse fra kommunene til Helsetilsynet, sier sømnarådmann Øystein Johannessen til BAnett.