Søker om fritak fra alle politiske verv

Jan Tore Nilsen er leder av administrasjonsutvalget i kommunen, men sitter også som femte vara for driftsstyre II, første vara til klagenemnda og sjette vara til kommunestyret for Venstre.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Rådmannen anbefaler å innvilge fritak fra politiske verv for Jan Tore Nilsen (V).