Pleietjenester i Sømna kontrollert

Pluss

Kontrollutvalget i Sømna kommune har fått utført en forvaltningsrevisjon med tema helse og omsorg i Sømna. Revisor anbefaler kommunen å sikre at personell med rett kompetanse er til stede på jobb, spesielt i helg, ferie og ved uforutsett fravær. Rapporten konkluderer med at kvaliteten på tjenestene i eldreomsorgen "for det meste er i tråd med utvalgte krav".