Spurte om man hadde vurdert å ekspropriere boliger for parkering

Trond Horn (Sp) tok opp om man hadde vurdert å ekspropriere boligtomter ved dagens legesenter for å slippe å bruke av friområder øst for legesenteret. Dette var blant annet ordfører Johnny Hanssen uenig i.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Under onsdagens planutvalgsmøte i Brønnøy behandlet utvalget en minde planendring for å flytte parkeringsplassene til det kommende DMSet øst for dette. Der er det i dag friområde, og formannskapet vedtok at 4 dekar av dette skulle settes av til parkeringsplasser. Men ikke før debatt om plasseringen av parkeringsplassene.