Går i pluss, men må låne

Vega kommune hadde et positivt resultat på driften i fjor, men investeringsregnskapet gikk i minus og fører til at kommunen må ta opp lån på 1,37 millioner kroner.

Stramt: Rådmann Brit Skjevling på Vega la frem et budsjett i balanse, men lot politikerne forstå at de ikke har mye å gå på dersom utgiftene skulle øke. Foto: Hildegunn Nielsen  Foto: Hildegunn Nielsen, Brønnøysunds Avis

Pluss

Vega kommune hadde et mindreforbruk på driften i 2018 på vel 612.000 kroner. Dette gir kommunen et positivt netto driftsresultat på 0,96 prosent. Det er anbefalt av Teknisk beregningsutvalg (TBU) at netto driftsresultat er på 1,75 prosent for kommuner og fire prosent for fylkeskommuner. I 2017 var netto driftsresultat for Vega kommune negativ med 1,52 prosent.