Åttendeklassinger utfordret til å få bankansatte i fysisk aktivitet

- Vi har fått en fornuftig og interessant oppgave, synes åttendeklassingen Malin Hansen, Ina Solli og Tjibbe Heijnis fra Vevelstad skole som skal finne en nyskapende måte å formidle sparing til ungdom.   Foto: Bente Milde

Pluss

Tirsdag møtes omlag 150 elever på 8. trinn fra Brønnøysund, Hilstad, Salhus, Vik, Vega og Vevelstad til innovasjonscamp.