Lange køer på ferjeleiene på Sør-Helgeland - politiet tilkalt fredag

Pluss

Pinsehelgen begynte, som så ofte før, med lange køer på ferjene inn til Sør-Helgeland. Vega-ferjen kl. 10.25 lørdag måtte forlate 4-5 biler på Horn etter at køen var slukt.