Havnesjefen vil ha lengre bankgaranti fra Søren Nielsen - flertallet i havnestyret sa nei

Havnestyret delt i saken om Søren Nielsen-garanti.

Det var ikke enighet om bankgarantien som Søren Nielsen har tilbudt Brønnøy Havn for å få tomtegrunn til registerbygg på kaia. Representant Line Krogstadnes (i rosa) og Jan A. Johnsen (t.v. for Krogstadnes) ville ha en skriftlig utvidelse til fire års bankgaranti fra Søren Nielsen.  Foto: Bård Pedersen

Jeg mener det er daglig leders ansvar å sjekke ut en slik bankgaranti, og da kan jeg ikke gjøre annet enn å be om en vurdering fra styret

Havnesjef Sølvi Kristoffersen
Pluss

Fredag morgen var det innkalt til ekstraordinært styremøte i Brønnøy Havn. Styret hadde én sak på sakskartet, en realitetsbehandling av hvorvidt Brønnøy Havn skal stille nye krav til bankgarantien Brønnøy Havn har fått fra Søren Nielsen i forbindelse med overføring av tomt fra havna til Søren Nielsens nye registerbygg.