Søkere sa nei, BBU må konstituere ny rektor

Dessverre utfordrende å rekruttere skoleledere, sier Cathrine Theting.

BBU-rektor Cathrine Theting skal over i ny jobb og har foreløpig ikke lyktes med å rekruttere sin etterfølger.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Brønnøy kommune har lyst ut stillingen som rektor på BBU, siden rektor Cathrine Theting blir ny oppvekstsjef i Brønnøy fra høsten av. Som påtroppende oppvekstsjef står Theting selv for ansettelsen av sin etterfølger, og det var fire søkere til stillingen.