Kulturhusrapport foreslår samarbeid: Minstepris 100 millioner

"At man spør seg om kommunen har eller kan ta seg råd til et kulturbygg er helt naturlig", skriver rådmannen.

Dirigent og leder av kulturskolen i Sømna, Marianne Stensland har bidratt til kultur- og administrasjonsbyggutredningen som nå foreligger.   Foto: Jøran Horn

Pluss

Sømnarådmann Øystein Johannessen mener at et nytt kultur- og kommunehus i Sømna bør kunne la seg realisere innenfor en tidshorisont på fem år, og anbefaler Kirkehaugen på Vik som utbyggingssted.  Prislappen er antydet å være 99,7 millioner kroner for en minimumsløsning.  Dette går frem av Kulturhusrapporten "Kulturhuset Østavind. En visjon om kulturen i Det attraktive Sømna" som nå foreligger. Den er utarbeidet av kommunestyrets nedsatte arbeidsgruppe ledet av rådmann Øystein Johannessen, og hvor  enhetsleder for kultur og velferd Eline Monsen og rektor for kulturskolen Marianne Stensland er blant medlemmene.  Rapporten foreligges formannskapet i Sømna 12. juni.