Fondsmidler ga Sømna millionoverskudd

Sømnarådmann Øystein Johannessen da han la frem budsjettet før jul.   Foto: Bente Milde

Pluss

"Den kommunale økonomien har vært god også i 2018 med et positivt økonomisk resultat på i overkant av 5 millioner kroner. Her er det dog viktig å være klar over at utbetalingen på 6 millioner kroner fra Havbruksfondet bidro til et positivt resultat. Dette innebærer at den økonomiske driften i seg selv gikk i minus i 2018. Det har kommunen ikke råd til i det lange løp", oppsummerer rådmann Øystein Johannessen i Sømna kommunes årsmelding for 2018. I følge årsmeldingen var kommunens driftsinntekter per innbygger 115 793 kroner mens  kommunens driftsutgifter per innbygger var omlag 4000 kroner mindre,  111. 729 kroner.