Barnevernet: Foreldre deler ikke sine økonomiske problemer med oss

Spent på forskningsresultat Brønnøyfamilier deltar i nasjonalt forskningsprosjekt om hvordan de ble møtt av barnevernet. - Vi trenger mer kunnskapsbasert viten, og er glad for å være del av undersøkelsen. Barneverntjenesten skal ha mer fokus på familienes økonomiske situasjon og tiltak i dette som bedrer situasjonen for barn, sier leder Hilde Rakvaag og nestleder Hilde Kristensen (t.h) ved Sør-Helgeland barnevernstjeneste.   Foto: Bente Milde

De fleste tiltak i barnevernet er rettet mot hvordan foreldrene utøver sin foreldreoppgave. Det å se helhetlig på families situasjon der også deres sosiale og økonomiske situasjon, blir sjelden tematisert.

Hilde Marie Thrana
Pluss

I alle undersøkelsessaker barnevernet åpner skal foreldre nå spørres om sin økonomiske situasjon. Barnevernet på Sør-Helgeland opplever at dette ikke er noe foreldrene gjerne tar opp.