Kommunen spør hvorfor ny fotballhall har vokst inn på friområde

Ber om avlaring før igangsettingstillatelse kan gis.
Pluss

8. mai sendte Brønnøy kommune rammetillatelsen for den nye fotballhallen til Byggtech og Brønnøysund idrettslag. I den heter det at fotballhallen er en erstatning for tidligere overtrykkshall og har samme "fotavtrykk" på bakkeplan.