Tingrett-ansatte i Brønnøy er ikke enige med sjefen

De ansatte ved Brønnøy tingrett gjør det kjent at de vil kjempe for opprettholdelse av domstolstrukturen på Helgeland.  Foto: Bård Pedersen

Pluss

For en knapp måned siden ble det kjent at sorenskriver Rolf Selfors, som leder tingrettene i Rana, Alstahaug og Brønnøy, har anbefalt overfor domstolskommisjonen at de tre tingrettene på Helgeland samlokaliseres på Mo i Rana. I praksis vil dette bety at tingrettene i Sandnessjøen og Brønnøysund legges ned.