Bedre tider for hotellene, flere har fått full stilling

Økt offshoretrafikk har gitt flere åpningsdager ved flyplasshotellet og bidratt til at flere ansatte har fått hel stilling.

Ann Kristin Sletvold mener at også Brønnøy kommune bør få til flere heltidsstillinger. Her foran Thon Torghatten, som har 43 rom.   Foto: Matti Riesto

Pluss

Dette skjedd gjennom godt samarbeid mellom ledelse og ansatte, skriver Fri Fagbevegelse. Det har ført til at en rekke resepsjonsansatte har fått utvidede stillinger. Det er nå tre medarbeidere med 100 prosent stilling i resepsjonen. To har økt fra 80 prosent stilling og en fra halv stilling.