Derfor får to søkere bygge bolig, og én søker ikke

Det er forskjell på LNF-områder.

Søker Roger Ødegaard Pedersen fikk onsdag dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven for å kunne opprette fire selvstendige grunneiendommer for boligformål på Skogmo. Området er regulert som LNF-A-område. I samme møte ble det også gitt dispensasjon for en søknad fra Ståle Stokkvold om boligformål i LNF-A-område på Buøy. En søknad om samme formål ble avvist på Ormøy, der søker var Ketil Bugge Johansen, ble avvist. Dette området er regulert som LNF-C-område.  Foto: Saksfremlegget

Pluss

Planutvalget i Brønnøy ga onsdag forrige uke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for boligbygging i to LNF-områder. I samme møte gikk utvalget også for å avvise en tredje søknad om boligbygging i LNF-område.