Bindaling får redusert tapstid fordi arbeidsgiver truet med oppsigelse

Dommerfullmektig Elisabeth Dolva Sandøy ved Brønnøy tingrett tok hensyn til at mannen risikerte å miste jobben om han fikk fem måneders tapstid, og reduserte tapstiden til tre måneder. Mannen må også betale en bot på 12.000 kroner.  Foto: Simon Aldra

Pluss

En mann i 20-årene er i Brønnøy tingrett dømt til en bot på 12.000 kroner for råkjøring.