Vil gi eier ny tomt for å unngå nytt hus på branntomt i Sørbyen

Eier forventer at kommunen har en løsning klar for ham snarlig.

Dette bolighuset ble totalskadd i en brann 20. oktober i fjor. Nå ønsker ordføreren og plansjefen å finne en egnet tomt til makebytte sånn at man unngår at det bygges nytt hus på tomten - av brannvernhensyn.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Lørdag 20. oktober brant et bolighus i Ytre Høgåsvei 38 og ble totalskadd. Huset er i ettertid revet, og nå arbeider eier Raymond Myrvang med å få bygd nytt hus.