Lille Brønnøya kan bli klar i høst

For tiden lages brufundament og fundament til trepromenade.
Pluss

Fredag var støpingen av brufundamentet på Strømsnesset i gang. Dermed er man ett steg nærmere brua som skal gå derfra og over til den nye parken på Lille Brønnøya.