Havnestyret stadfestet Verøya som utbyggingsobjekt

Fra havnestyrets behandling av Verøya 2.mai, hvor det ble et flertall for ikke å utrede Verøya nå. Styremedlemmene JanA. Johnsen og Line Krogstadnæss støttet havnesjefen, men flertallet var imot.  Foto: Bente Milde

Pluss

Havnestyret stadfester Verøya som utbyggingsobjekt i sitt møte 2. mai.  Havnestyremedlemmene Jan A.Johnsen og Line Krogstadnæs vil ha utredet nå hva det koster å sprenge ned øya og legge tilrette for havneformål og forretningsutvikling. Men havnestyrets flertall vil utsette, og styremedlem Magnar Solbakk tar forbehold når det kommer til det å sprenge ned øya.