Helgelandssykehuset leide møtelokaler hos selskap eid av styremedlem

Ombygging gjorde at hotellet ikke kunne brukes til møte og seminar.

Både styreleder Dag Hårstad og styremedlem Paul Birger Torgnes mener leie av møtelokaler på Toft ikke har relevans for Torgnes' habilitet i styret.  Foto: Bård Pedersen

Pluss

Forrige styremøte og styreseminar i Helgelandssykehuset ble gjennomført på Toft, hos Norsk Havbrukssenter Visning AS. Paul Birger Torgnes er både styremedlem i Helgelandssykehuset og største eier og styreleder i Norsk Havbrukssenter Visning AS.