Sørger for videre drift på fiskemottaket på Vega

Modolv Sjøset Fisk AS på Træna har sagt opp leiekontrakten for fiskemottaket på Vega. Nå tar en ny driver over.

Kato Fredriksen bygget dette fiskemottaket på 1990-tallet, men gikk konkurs. Nå tar han gjennom selskapet Vega Delikatesser, over driften av fiskemottaket.   Foto: Hildegunn Nielsen

Vi skal gjøre et forsøk på drift, men det er veldig viktig at fiskerne er på lag med oss. Kato Fredriksen, Vega Delikatesser

Pluss

De siste årene har fiskebruket på Gardsøya vært utleid til Modolv Sjøset Fisk AS på Træna. Nå har selskapet sagt opp leiekontrakten med Vega Fiskeriutvikling AS. Oppsigelsestiden går ut i juli.