Havnesenter-besøket sank med 2.300 gjester da det ikke var vårmesse

Gågate i Storgata var tema for torsdagens næringslunsj.

Gågate i sentrum var tema for torsdagens næringslunsj i Brønnøy næringsforum. -Vi ser bare muligheter i gågate, konstaterte leder for Brønnøy næringsforum John -Arne Warholm, som mener Brønnøy kommune bør være prosjekteier. Det var ikke teknisk sjef Ole Bjørn Nilsen enig i.   Foto: Bente Milde

Pluss

-Jeg har stor tro på gågate i sommermånedene. Vi har veldig mye bra som skjer på matfronten og kan fronte oss som matbyen Brønnøysund. Det vil jeg gjerne være med på, sier senterleder Erik Gjemble ved Amfi-senteret i Brønnøysund.