Forsker: Lengre reisetid har gitt mer svangerskapsforgiftning

Forskningen til Hilde Marie Engjom viser at det kan være helt avgjørende for kvinner og barn å ha et fødetilbud med profesjonell hjelp nært tilgjengelig.   Foto: Foto: Leif Steinholt

Pluss

Ph.d. Hilde Marie Engjom har funnet sammenheng mellom færre fødeinstitusjoner og økt forekomst av livstruende tilstander for fødende og barn i Norge.