Helse nord-direktøren vil ha samfunnsanalyse

Helse nord-direktør Lars Vorland ønsker en samfunnsanalyse i prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025. Her avbildet med 68 høringsuttalelser som traumesykehus i 2010.  Foto: Leif Steinholt

Pluss

Ifølge saksfremlegget til styremøtet i Helse nord onsdag ønsker administrerende direktør Lars Vorland i Helse nord at det skal gjennomføres en samfunnsanalyse i forbindelse med arbeidet med Helgelandssykehuset 2025 og ny sykehusstruktur på Helgeland.