6 av 100 tiendeklassinger i Brønnøy sier de har blitt mobbet av voksne på skolen

Brønnøy, Sømna og Vega er ikke fornøyd med det tallene fra undersøkelsen viser og lover å ta tak.

Mobbetallene fra siste elevundersøkelse er urovekkende for flere kommuner på Sør-Helgeland. Illustrasjonsfoto.   Foto: Bård Pedersen

Jeg syns det er trist at elvene opplever slike ting på skolen

Unn Hestvik, leder FAU på BBU
Pluss

Mandag meldte Mobbeombudet i Nordland om at ansatte i skolen mobber elever, noe ombudet har fått rapporter om (se egen sak).